เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ – IFB ตั้งอยู่ เลขที่ 420/134 ถนนหทัยราษฏร์ ซอย 33/1-1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ผู้รับใบอนุญาคือ คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 5 สาขา คือ แฟชั่นดีไซน์ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก การท่องเที่ยว และการโรงแรม